Aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier Flight Deck 53 BV.

Versie: Jumpers van alle leeftijdscategorieën.

 

Wil je komen jumpen bij Flight Deck 53 BV dan dien je eerst ons ‘Aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier’ online te accorderen. Zonder een ondertekend/geaccordeerd  ‘Aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier’ mag je niet jumpen. Indien je 18 jaar of jonger bent dient een ouder/verzorger van minimaal 18 jaar het ‘aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier’ formulier te ondertekenen/accorderen, anders mag je niet komen jumpen.

Door te tekenen verklaar je bewust te zijn van de risico’s en gevaren met het betreden en gebruik van de trampolines en overige sport- en speeltoestellen binnen Flight Deck 53, en ga je akkoord met het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor je veiligheid. Flight Deck 53 is niet aansprakelijk voor lichamelijke ongelukken, verlies en/of schade aan eigendommen.

Het volgende is van toepassing indien je onder de 18 jaar oud bent.

  • Kinderen tot en met 11 jaar mogen niet jumpen zonder dat er fysiek een ouder/verzorger van minimaal 18 jaar aanwezig is ten tijde van de jumpsessie op het terrein van Flight Deck 53.
  • Kinderen en tieners tussen van 12 tot en met 17 jaar mogen zonder een ouder/verzorger komen jumpen bij Flight Flight Deck 53 mits de ouder/verzorger telefonisch bereikbaar is tijdens het springen en binnen 5 minuten op locatie (Bosdrift 53 te Hilversum) aanwezig kan zijn in het geval van calamiteiten.

Aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier

  • Ik zal deelnemen aan een intensieve en fysiek zware freestyle sport te weten: trampolinespringen en freerunning zoals aangeboden door Flight Deck 53.
  • Ik accepteer dat er risico’s en gevaren zijn met het deelnemen aan jumpen en freerunning en dat er een kans is op lichamelijke blessures, verwondingen of ongelukken. Ik ga hier mee akkoord en neem verantwoordelijkheid voor de risico’s. Mijn deelname aan jumpen is geheel vrijwillig en ik kies ervoor om te participeren, ondanks de risico’s.
  • Om het risico op lichamelijke ongelukken tot een minimum te beperken ga ik akkoord met het volledig opvolgen van de veiligheidsregels die ik heb doorgenomen en waarover instructies aan mij zijn gegeven vooraf en tijdens het jumpen door het personeel van Flight Deck 53. Ik verklaar dat ik de veiligheidsregels en instructievideo/veiligheidsuitleg (op locatie van Flight Deck 53) heb gelezen, gezien en begrepen.
  • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid. Ik zorg er zelf voor dat ik de veiligheidsinstructies heb gelezen, begrepen en zal opvolgen tijdens het jumpen.
  • Indien tot en met 17 jaar: Ik verklaar dat ik 17 jaar of jonger ben en dat een ouder/verzorger van minimaal 18 jaar het aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier heeft gelezen en geaccordeerd tijdens het boekingsproces online op www.flightdeck53.com. Zij zijn aansprakelijk voor wat er voor, tijdens, of na het jumpen gebeurt op het terrein van Flight Deck 53.
  • In het geval van een ongeluk, verlies, schade of diefstal van/aan persoonlijke eigendommen veroorzaakt door mijzelf of andere gasten van Flight Deck 53, accepteer ik dat Flight Deck 53 niet aansprakelijk is. Eventuele (gevolg) schade en/of verwonding die uit het jumpen ontstaan is voor mijn (en die van mijn ouder/verzorger) eigen rekening en risico. Tot hoever wettelijk toegestaan is doe ik afstand van alle aanspraken die ik tegen Flight Deck 53 (en haar personeel) mocht hebben en vrijwaar ik Flight Deck 53 en haar personeel tegen aanspraken (ook die van anderen) in deze situatie.
  • Ik verklaar dat mijn fysieke conditie goed genoeg is om te jumpen en dat ik geen medische of fysieke beperkingen (waaronder zwangerschap) heb die mij van een veilige deelname weerhoudt.
Door deze verklaring online op de website van Flight Deck 53 te accorderen, bevestig ik, begrijp ik en ga ik akkoord met alle bovenstaande voorwaarden voor alle jongeren en volwassenen in mijn boeking.

 

Doc ID: Legal/FD53 Aansprakelijkheid en vrijwaringsformulier jumpers van alle leeftijdscategorieën online.