Aansprakelijkheids– en vrijwaringsformulier Flight Deck 53 BV.

Wil je komen jumpen bij Flight Deck 53 BV dan dien je eerst ons ‘Aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier’ online te ondertekenen. Zonder een ondertekend/geaccordeerd  ‘Aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier’ mag je niet springen bij Flight Deck 53 BV. Indien je 17 jaar of jonger bent dient een ouder/verzorger van minimaal 18 jaar het ‘aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier’ formulier te ondertekenen/accorderen, anders mag je niet komen springen bij Flight Deck 53 BV.

Door dit aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier te ondertekenen verklaar je bewust te zijn van de risico’s en gevaren bij het betreden en gebruik van de trampolines en overige sport- en speeltoestellen van Flight Deck 53 BV, en ga je akkoord met het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor je veiligheid, en dat Flight Deck 53 BV niet aansprakelijk voor lichamelijke ongelukken, verlies en/of schade aan eigendommen.

Het volgende is van toepassing indien je onder de 18 jaar oud bent.

  • Kinderen en tieners tussen van 1 tot en met 17 jaar mogen zonder een ouder/verzorger komen springen bij Flight Deck 53 BV mits de ouder/verzorger telefonisch bereikbaar is tijdens het springen en binnen 5 minuten op locatie (Bosdrift 53 te Hilversum) aanwezig kan zijn in het geval van calamiteiten.

Aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier

  • Ik zal deelnemen aan een intensieve en fysiek zware freestyle sport te weten: trampolinespringen en freerunning zoals aangeboden door Flight Deck 53 BV.
  • Ik accepteer dat er risico’s en gevaren zijn met het deelnemen aan trampoline springen en freerunning en dat er een kans is op lichamelijke blessures, verwondingen of ongelukken. Ik ga hier mee akkoord en neem verantwoordelijkheid voor de risico’s. Mijn deelname aan jumpen is geheel vrijwillig en ik kies ervoor om te participeren, ondanks de risico’s.
  • Om het risico op lichamelijke ongelukken tot een minimum te beperken ga ik akkoord met het volledig opvolgen van de veiligheidsregels die ik heb doorgenomen, en waarover instructies aan mij zijn gegeven vooraf en tijdens het jumpen door het personeel van Flight Deck 53 BV. Ik verklaar dat ik de veiligheidsregels en instructievideo/veiligheidsuitleg (op locatie van Flight Deck 53 BV) heb gelezen, gezien en begrepen.
  • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid. Ik zorg er zelf voor dat ik de veiligheidsinstructies heb gelezen, begrepen en zal opvolgen tijdens het jumpen.
  • Indien tot en met 17 jaar: ik verklaar dat ik 17 jaar of jonger ben en dat een ouder/verzorger van minimaal 18 jaar het aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier heeft gelezen en ondertekend tijdens het boekingsproces online op www.flightdeck53.com. Zij zijn aansprakelijk voor wat er voor, tijdens, of na het jumpen gebeurt op het terrein van Flight Deck 53.
  • In het geval van een ongeluk, verlies, schade of diefstal van/aan persoonlijke eigendommen veroorzaakt door mijzelf of andere gasten van Flight Deck 53, accepteer ik dat Flight Deck 53 niet aansprakelijk is. Eventuele (gevolg) schade en/of verwonding die uit het jumpen ontstaan is voor mijn (en die van mijn ouder/verzorger) eigen rekening en risico. Tot hoever wettelijk toegestaan is doe ik afstand van alle aanspraken die ik tegen Flight Deck 53 (en haar personeel) mocht hebben en vrijwaar ik Flight Deck 53 en haar personeel tegen aanspraken (ook die van anderen) in deze situatie.
  • Ik verklaar dat mijn fysieke conditie goed genoeg is om te jumpen en dat ik geen medische of fysieke beperkingen (waaronder zwangerschap) heb die mij van een veilige deelname weerhoudt.

Door deze verklaring online op de website van Flight Deck 53 te ondertekenen, bevestig ik, begrijp ik en ga ik akkoord met alle bovenstaande voorwaarden voor alle jongeren en volwassenen in mijn boeking.